Privacy

Privacy policy voor De Visser Verhuur B.V., eigenaar van www.devisserverhuur.com

De Visser Verhuur B.V. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en geven u keuzes over hoe de gegevens gebruikt worden.
De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: De Visser Verhuur B.V., gevestigd te Coudorp 45, 4455 AH te Nieuwdorp, KvK-nummer: 58756887.

Artikel 2 — De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door De Visser Verhuur B.V.. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegeven worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Het onderhouden van de relatie met u
 • Het verwerken van uw bestellingen
 • Het versturen van offertes
 • Contact opnemen als er vragen zijn over uw bestelling of in geval van problemen
 • Het informeren over nieuwe of gewijzigde diensten
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in ons systeem. Bij het huren of kopen van onze producten worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens welke u aan ons verstrekt heeft te wijzigen of te wissen. Hiervoor dient u contact op te nemen met De Visser Verhuur B.V..
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact opgenomen kan worden. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die De Visser Verhuur B.V. heeft verzameld, worden deze aan hem verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten. Nadien vallen deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens
Uw gegevens worden door De Visser Verhuur B.V. niet langer bewaard dan nodig is om de dienst te leveren waarvoor de gegevens verstrekt zijn of zolang als bij wet verplicht is.

Artikel 8 – Derden
Het kan voorkomen dat uw gegevens aan derden verstrekt moeten worden zodat wij u een door u gevraagd product of dienst kunnen leveren. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. De Visser Verhuur B.V. zal uw gegevens niet vrijgeven zonder dat wij daarvoor van tevoren uw toestemming gekregen hebben. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden als zij deze gegevens voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. Verder verstrekken wij uw persoonlijke gegevens als wij daartoe door de wet verplicht worden.

Artikel 9 – Beveiliging
De Visser Verhuur B.V. is verantwoordelijk voor het beveiligen van uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Om dit te handhaven gebruiken wij veilige technieken om uw gegevens te beschermen zoals veilige servers en firewalls.

Artikel 10 – Contact
Als u vragen heeft over het privacy beleid van De Visser Verhuur B.V. of u wilt een verzoek indienen, dan kunt u contact opnemen met:
De Visser Verhuur B.V.
Coudorp 45
4455 AH Nieuwdorp
info@devisserverhuur.com
06-34 67 85 34 / 06-23 98 98 72
KvK 68756887

Tenslotte
Op deze voorwaarden in Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van De Visser Verhuur B.V. is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.